Diabetes type 2? Keer het om!

‘Je komt er niet meer van af, maar je kunt er prima oud mee worden.’ Dat is wat je te horen krijgt als de dokter diabetes type 2 diagnosticeert. Inmiddels dringt in de huisartenspraktijk een ander wetenschappelijk geluid door, namelijk: ‘U kunt misschien genezen.’

 

900.000 mensen hebben diabetes type 2, 200.000 hebben het zonder dat ze het weten.

Wat mankeert ze precies? Simpel gezegd is hun glucosehuishouding verstoord. Die beïnvloed je met wat je eet. Telkens als je eet, stijgt je bloedglucosewaarde en maakt je lichaam het hormoon insuline aan. Insuline zorgt ervoor dat de glucose uit het voedsel door de weefsels wordt opgenomen. Hierdoor heb je energie om te functioneren.

Ongeveer twee uur na het eten, is de bloedglucosewaarde weer gezakt naar een waarde tussen 4 en 7. Maar niet als je diabetes type 2 hebt. Dan blijft de glucose in de bloedbaan circuleren. Als deze ‘versuikering’ in het bloed aanhoudt, leidt dit tot narigheid op alle niveaus in je lichaam. Een langdurig verstoorde glucosehuishouding leidt ertoe dat wondjes slecht genezen (met in het ergste geval amputatie van ledematen tot gevolg) en het is de belangrijkste oorzaak van blindheid.

Veel mensen denken dat diabetes type 2 ontstaat door een tekort aan insuline. Maar dat is onjuist. Wetenschappers zijn het er al veertig jaar over eens dat de oorzaak schuilt in de ongevoeligheid van de cellen voor de insuline.

Een vet misverstand

Hoe ontstaat die ongevoeligheid voor insuline?

Genetische aanleg speelt een rol, maar het is de leefstijl die ervoor zorgt dat diabetes type 2 zich manifesteert. Zoals men in het Engels zegt: ‘Genetics loads the gun, the environment pulls the trigger.’ In het geval van diabetes type 2 haal je de trekker over met een leefstijl die zich kenmerkt door een ongezond eetpatroon én te weinig beweging. Door te bewegen verbruik je energie, en dat niet alleen: beweging zorgt ervoor dat je cellen de insuline beter opnemen.

Wat het ‘ongezonde eetpatroon’ betreft, is inmiddels duidelijk dat de regelgevers en voorlichters de afgelopen decennia op het verkeerde spoor zaten. “Jarenlang dachten we dat de vetten slecht voor ons zijn”, vat diëtiste Connie Hoek samen. “1 gram vet bevat 9 calorieën. 1 gram koolhydraten bevat 4 calorieën. De gedachte was: hoe minder vet je eet, hoe meer koolhydraten je kan eten, en hoe beter verzadigd je bent.”

Met diabetes type 2  (en overgewicht) kreeg je het advies ‘mager’ te eten. “Veel boterhammen, dun besmeren met  halvarine, 20+ kaas, vruchtenhagel, stroop of jam en een glas vetarme zuivel erbij”, somt Hoek op. Doel was de calorie-inname te beperken via het mijden van vet. “Een behandeling die mensen verder de weg van de diabetes op drukt, weten we nu”, aldus Hoek. “In de biochemie van het lichaam werkt het eten van al die koolhydraten namelijk eetlustbevorderend. Bovendien werkt het de ongevoeligheid voor insuline in de hand.”

Van kwaad naar erger

Met een magere maaltijd krijg je na twee uur – als de maag leeg is – opnieuw honger. Als je dan weer koolhydraatrijk en vetarm eet, maak je weer insuline aan. Als dit zo de hele dag doorgaat, zeven dagen per week, 52 weken lang heb je dus een eetpatroon dat de glucosestofwisseling steeds verder ontregelt.

Ieder jaar krijg je er bovendien sluipenderwijs een of meer kilo’s bij in de vorm van vet. “De structurele aanwezigheid van insuline in het lijf blokkeert de vetverbranding en zorgt voor verhoogde vetopslag”, zegt Connie Hoek. “Vaak eten, betekent dat je vaker insuline aanmaakt. Koolhydraten die je niet verbruikt met beweging, dumpt het lichaam in je buikvet.”

Diabetes type 2 kent een aantal stadia die met de manier waarop het nu behandeld wordt van kwaad naar erger gaan. In het begin is de glucosestofwisseling licht verstoord. De huisarts geeft dan – als het goed is – een leefstijladvies, maar schrijft meestal ook meteen een pilletje voor – metformine – dat de glucoseproductie in de lever remt en de gevoeligheid voor insuline verhoogt. De glucosehuishouding is hierdoor tijdelijk weer reguleerbaar, maar onder invloed van dezelfde leefstijl, zal de ongevoeligheid voor insuline verder toenemen en de diabetestoestand verergeren. Dan krijgt de patiënt meer van deze pilletjes en ook nog andere (SU-derivaten), totdat die niet meer volstaan en er insuline geïnjecteerd moet worden.

Bij mensen in het allerlaatste stadium van diabetes werken ook insuline-injecties niet meer. Deze fase gaat vaak samen met ‘dodelijk’ overgewicht (morbide obesitas).

Verzadigend vet

Tijd voor het goede nieuws. Met een verandering van leefstijl is de ellende van een chronische diabetes type 2 bijna altijd te voorkomen. Of – afhankelijk van het stadium waarin de diabetes zich bevindt – in circa 85 procent van de gevallen terug te draaien.

De oplossing schuilt in het eten van meer natuurlijke vetten, en het aantal snel opneembare koolhydraten per dag flink te beperken. Vetten zijn samen met koolhydraten de belangrijkste energiedragers in onze voeding. De koolhydraten leveren snelle energie, maar als ze niet meteen worden verbruikt, zet het lichaam ze om in buikvet. Als je maag na twee uur leeg is, zorgen vetten er echter voor dat je het prima volhoudt tot de volgende maaltijd.“Het mooie is: dan komt je lichaam toe aan het verbranden van buikvet”, zegt Hoek. “Ik zeg altijd: gooi de weegschaal maar de deur uit, je tailleomvang is een betere graadmeter voor je gezondheid.”

Hoek, die ooit laboratoriumschool deed, ging tien jaar geleden zelf op onderzoek naar de biochemische kant van de diabetes, omdat de mensen op lange termijn geen baat hadden bij haar dieetadviezen. “Ik hielp ze van de regen in de drup, terwijl ze ontzettend hun best deden.” Inmiddels boekt ze al jaren veel succes met haar diabetesbehandeling. “Landelijk ligt het aantal mensen met diabetes dat zonder medicatie kan binnen de huisartsenpraktijk rond dertig procent. Bij de huisartsenpraktijk waar ik voor werk, kan zestig procent van de mensen met diabetes type 2 zonder medicatie.”

Veranderde inzichten

Het succes van Hoek wordt inmiddels ondersteund door wetenschappelijke verklaringen. Zoals dat van Remco Kuipers, onderzoeker bij het UMC Groningen, die stelt dat het menselijk DNA is afgestemd op het voedsel dat in de oudheid beschikbaar was. Dat bestond toen uit meer eiwitten en (omega 3) vetzuren en minder uit koolhydraten (en linolzuur).

Drie belangrijk inzichten veranderden de afgelopen jaren op het gebied van diabetes type2, beaamt prof. dr. Hanno Pijl, diabetoloog en endocrinoloog bij het UMC in Leiden. Ten eerste: “Vroeger waren we bij diabetes type 2 gericht op gewichtsverlies en caloriebeperking. Inmiddels is duidelijk dat de focus moet liggen op wat we eten, en niet op hoeveel we eten. De kwaliteit van ons eten is belangrijker dan de kwantiteit.”

Ten tweede: “Het wordt steeds duidelijker dat we zuinig moeten zijn met het eten van koolhydraten, vooral de koolhydraten met een hoge glycemische index, omdat die een snelle stijging van de bloedglucosespiegel geven. Dat is moeilijker dan veel mensen denken, omdat in tachtig procent van het industrieel gefabriceerde voedsel suikers zitten.” Ten derde: “We hoeven niet meer bang te zijn voor verzadigd vet in kaas, roomboter, worst en vlees. Verzadigd vet blijkt minder slecht dan we tot nu hebben vermoed.”

“Door je leefstijl aan te passen, kan je diabetes volledig omkeren. Je kunt er vanaf komen”, vervolgt Pijl. Maar benadrukt hij: “Genezen is een te groot woord. Als je eenmaal diabetes type 2 hebt gehad, zul je altijd op moeten passen met wat je eet.”

Geen doodlopende weg

‘Keer diabetes type 2 om’, is de naam van een leefstijlprogramma waarbij mensen met diabetes type 2 in een half jaar tijd tools en kennis krijgen om hun diabetes om te keren. “Hoewel ze altijd trouw de pillen van de huisarts slikten en de dieetadviezen opvolgden, zaten ze allemaal vast”, zegt Peter Voshol, als biochemicus en onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Cambridge en aan het Louis Bolk Instituut, dat onderzoek doet op het gebied van duurzame landbouw, voeding en gezondheid. “De huidige behandelpraktijk is een doodlopende weg. In plaats van werken aan de oplossing, wordt het leed verlengd en verergerd.”

Van de eerste groep van negen deelnemers, lukte het er vijf om hun diabetes in een half jaar tijd daadwerkelijk om te keren. Hun gewicht nam af, de waarde van bloeddruk en cholesterol verbeterden en ze bouwden medicijnen af. “Inmiddels zijn we een jaar verder en zijn vier van hen helemaal van de medicatie af. Zes deelnemers hebben zelfs een normaal HbA1c, dat is de waarde die een indruk geeft van de bloedglucosewaarde over de afgelopen twee, drie maanden ”, vertelt Voshol trots. “Dat is een fantastisch resultaat. Dat vind je in geen enkel wetenschappelijk onderzoek terug.”

Het programma begint met het creëren van het besef dat diabetes type 2 geen doodlopende weg is. Daarna met het aanleren van een ander eetpatroon, waarbij het niet gaat om ‘minder’, maar om anders eten. Het advies is om de ‘snel opneembare’ koolhydraten te vervangen door ‘langzaam opneembare’ koolhydraten en natuurlijke vetten. En niet vaker dan drie keer per dag te eten. “De kunst is om tussen de maaltijden door verzadigd te zijn. Dan kan het lichaam de insulinespiegel verlagen en komt het in de vetverbranding terecht. Je lichaam stimuleren om de vetverbranding aan te houden. Daar gaat het om.”

 

Bekijk hier een film over het leefstijlprogramma Keer Diabetes Om.

Ook je diabetes omkeren?

Geïnspireerd geraakt om je diabetes om te keren? Weet dan dat veel huisartsen onvoldoende op de hoogte zijn van de nieuwste inzichten op het gebied van diabetes type 2.

Huisartsen krijgen in negen jaar opleiding geneeskunde vooral les over medicijnen en weten amper iets over voeding. Ook veel diëtisten werken nog volgens achterhaalde richtlijnen en richten zich op caloriebeperking in plaats van op verzadiging. “Dit is een probleem”, zegt Hanno Pijl, endocrinoloog en lid van de Gezondheidsraad. “Mensen kunnen hierdoor tegen een muur lopen. Zoek een diëtist die op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen”, adviseert hij.

Martijn van Beek, directeur van de stichting Voeding Leeft, initiatiefnemer van het groepsprogramma ‘Keer diabetes2 om’ onderstreept dat het een probleem is. “Met de nieuwe voedingsrichtlijn voor mensen met diabetes is het al een stuk beter dan hiervoor. Maar deze blijft – evenals de opleiding voor diëtisten – gestoeld op de theorie dat alle calorieën hetzelfde zijn, terwijl wetenschappelijk inmiddels voldoende duidelijk is dat een calorie uit frisdrank van andere kwaliteit is dan een calorie uit broccoli.”

In 2014 kregen vijftien diëtistes een nascholing van Voeding Leeft. Een aantal van hen vind je via deze website.

(Verhaal voor gezondNU)